- 10%
HD93412-15-42-53 - Ví nữ da đà điểu nhiều màu
- 10%
HD93405-13-29-40 - Ví nữ da đà điểu màu đen
- 10%
HD93401-17-33-44 - Ví nữ da đà điểu màu đỏ